Ακολούθως θα βρείτε μια λίστα με τις σημαντικότερες εργασιακές και ερευνητικές μου δραστηριότητες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να δοθούν κατόπιν επικοινωνίας. Η σελίδα αυτή του ιστοχώρου θα ενημερώνεται συχνά ώστε να περιλαμβάνει όλες τις εξελίξεις στη δουλειά μου. Να σημειωθεί ότι στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε μονάχα εργασίες που έχω ολοκληρώσει και σχετίζονται με τη βασική μου επαγγελματική ενασχόληση (ως μηχανικός υπολογιστών). Εργασίες που έχω ολοκληρώσει εθελοντικά ή στον ελεύθερο μου χρόνο, όπως επίσης και άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με υπολογιστές μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σελίδα.Δημοσιευμένες Εργασίες

- Εργασίες σε Περιοδικά / Συνέδρια / Workshops:

 • C. Diktopoulos, K. Georgopoulos, A. Brokalakis, G. Christou, G. Chrysos, I. Morianos, S. Ioannidis, “Assessing the Effectiveness of Active Fences Against SCAs for Multi-Tenant FPGAs“, to appear in International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2022), August 2022.
 • Dimitris Theodoropoulos, Andreas Brokalakis, Nikolaos Alachiotis, Dionisis Pnevmatikatos, “EDRA: A Hardware-assisted Decoupled Access/Execute Framework on the Digital Market“, 2021 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling and Simulation (SAMOS XXI), July 2021. [.pdf]
 • Nikolaos Alachiotis, Andreas Brokalakis, Vasilis Amourgianos, Sotiris Ioannidis, Pavlos Malakonakis and Tasos Bokalidis, “Accelerating Phylogenetics using FPGAs in the Cloud“, IEEE Micro, July/August 2021, Vol. 41, Issue 4, DOI: https://doi.org/10.1109/MM.2021.3075848
 • Pavlos Malakonakis, Andreas Brokalakis, Nikolaos Alachiotis, Evripides Sotiriades, Apostolos Dollas, “Exploring Modern FPGA Platforms for Faster Phylogeny Reconstruction with RAxML“, 20th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Virtual Conference, USA, October 2020, DOI: https://doi.org/10.1109/BIBE50027.2020.00024.
 • Nikolaos Tampouratzis, Ioannis Papaefstathiou, Antonios Nikitakis, Andreas Brokalakis, Stamatis Andrianakis, Apostolos Dollas, Marco Marcon, and Emanuele Plebani, “A Novel, Highly Integrated Simulator for Parallel and Distributed Systems“, ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (ACM TACO), Vol. 17, No. 1, Article 2 (March 2020), DOI:https://doi.org/10.1145/3378934 (open access)
 • Petros Toupas, Andreas Brokalakis, Yannis Papaefstathiou, “Accelerating Physics Engine Components with Embedded FPGAs“, 29th Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL 2019), Barcelona, Spain, September 2019. [.pdf]
 • Andreas Brokalakis, Danilo Pau, Marco Marcon, Marco Paracchini, Emanuele Plebani, Yannis Papaefstathiou, Antonios Nikitakis, Nikolaos Tampouratzis, Stamatis Andrianakis, Ramakrishnan Geethakumari Prajith, Ioannis Sourdis, Maria Carmen Palacios, Miguel Angel Anton and Attila Szasz, “COSSIM: An Open-Source Integrated Solution to Address the Simulator Gap for Systems of Systems“, Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) 2018, Prague, Czech Republic, August 2018. [.pdf]
 • Catalin Bogdan Ciobanu, Giulio Stramondo, Ana Lucia Varbanescu, Andreas Brokalakis, Antonis Nikitakis, Lorenzo Di Tucci, Marco Rabozzi, Luca Stornaiuolo, Marco Santambrogio, Grigorios Chrysos, Charalampos Vatsolakis, Charitopoulos Georgios, Dionisios Pnevmatikatos, “EXTRA: An Open Platform for Reconfigurable Architectures“, International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling and Simulation (SAMOS 2018), Samos island, Greece, July 2018. [.pdf]
 • A. Brokalakis, A. Nikitakis, I. Papaefstathiou, N. Tampouratzis, St. Andrianakis, A. Dollas, M. Paracchini, M. Marcon, D.P. Pau, E. Plebani, “An Open-Source, Extendable, Highly-Accurate and Security-Aware Simulator for Cloud Applicationss”, 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2018), Paris, France, February 2018. [.pdf]
 • A. Brokalakis, I. Chondroulis, I. Papaefstathiou, “Extending the Forward Error Correction Paradigm for Multi-Hop Wireless Sensor Networks”, 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS'2018), Paris, France, February 2018. [.pdf]
 • M. Rabozzi, R. Brondolin, G. Natale, E. Del Sozzo, M. Huebner, A. Brokalakis, C. Ciobanu, D. Stroobandt, M. D. Santambrogio, “A CAD Open Platform for High Performance Reconfigurable Systems in the EXTRA Project”, IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI 2017 (ISVLSI2017), Bochum, Germany, July 2017. [.pdf]
 • N. Tampouratzis, A. Nikitakis, A. Brokalakis, St. Andrianakis, I. Papaefstathiou, A. Dollas, “An Open-Source Extendable, Highly-Accurate and Security Aware CPS Simulator”, International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems 2017 (DCOSS2017), Ottawa, Canada, June 2017. [.pdf]
 • D. Stroobandt, C. B. Ciobanu, M. D. Santambrogio, G. Figueiredo, A. Brokalakis, D. Pnevmatikatos, M. Huebner, T. Becker, A. J. W. Thom, “An Open Reconfigurable Research Platform as Stepping Stone to Exascale High-Performance Computing”, Design, Automation & Test in Europe 2017 (DATE 2017), Lausanne, Switzerland, March 2017. [.pdf]
 • D. Stroobandt, A. L. Varbanescu, C. B. Ciobanu, M. Al Kadik, A. Brokalakis, G. Charitopoulos, T. Todman, X. Niu, D. Pnevmatikatos, A. Kulkarni, E. Vansteenkiste, W. Luk, M. D. Santambrogio, D. Sciuto, M. Huebner, T. Becker, G. Gaydadjiev, A. Nikitakis, A. J. W. Thom, “EXTRA: Towards the Exploitation of eXascale Technology for Reconfigurable Architectures”, 11th International Symposium on Reconfigurable Communication-centric Systems-on-Chip (ReCoSoC 2016), Tallin, June 2016. [.pdf]
 • A. Kulkarni, E. Vansteenkiste, D. Stroobandt, A. Brokalakis, A. Nikitakis, “A fully parameterized Virtual Coarse Grained Reconfigurable Array for High Performance Computing Applications”, 23rd Reconfigurable Architectures Workshop (RAW 2016), 2016 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops, Chicago, May 2016. [.pdf]
 • C. B. Ciobanu , A. L. Varbanescu, D. Pnevmatikatos, G. Charitopoulos, X. Niu , W. Luk, M. D. Santambrogio , D. Sciuto, M. Al Kadi, M. Huebner, T. Becker, G. Gaydadjiev, A. Brokalakis, A. Nikitakis, A.J. W. Thom, E. Vansteenkiste, and D. Stroobandt, “EXTRA:Towards an Efficient Open Platform for Reconfigurable High Performance Computing”, 18th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE-2015), Porto, October 2015. [.pdf]
 • D. Pnevmatikatos, K. Papadimitriou, T. Becker, P. Böhm, A. Brokalakis, K. Bruneel, C. Ciobanu, T. Davidson, G. Gaydadjiev, K. Heyse, W. Luk, X. Niu, I. Papaefstathiou, D. Pau, O. Pell, C. Pilato, M.D. Santambrogio, D. Sciuto, D. Stroobandt, T. Todman, E. Vansteenkiste, “FASTER: Facilitating Analysis and Synthesis Technologies for Effective Reconfiguration”, Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design (MICPRO) Journal, Available online 6 November 2014, ISSN 0141-9331, http://dx.doi.org/10.1016/j.micpro.2014.09.006 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933114001409). [.pdf]
 • F. Spada, A. Scolari, G.C. Durelli, R. Cattaneo, M.D. Santambrogio, D. Sciuto, D.N. Pnevmatikatos, G.N. Gaydadjiev, O. Pell, A. Brokalakis, W. Luk, D. Stroobandt, D. Pau, “"FPGA-Based Design Using the FASTER Toolchain: The Case of STM Spear Development Board"”, 2014 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA), Milan, Italy, 26-28 August 2014. [.pdf]
 • D. Pnevmatikatos, T. Becker, A. Brokalakis, G. Gaydadjiev, W. Luk, K. Papadimitriou, I. Papaefstathiou, O. Pell, C. Pilato, D. Pau, M. D. Santambrogio, D. Sciuto, D. Stroobandt, “Effective Reconfigurable Design: the FASTER Approach”, in Proc. 10th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC), Vilamoura, Algarve, Portugal, Apr 14-16, 2014. [.pdf]
 • Luciano Lavagno, Mihai Lazarescu, Ioannis Papaefstathiou, Andreas Brokalakis, Johan Walters, Bart Kienhuis, Florian Schaefer, “HEAP: a Highly Efficient Adaptive multi-Processor framework”, Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design (MICPRO) Journal, vol. 37, issue 8, pages 1050 - 1062, 17 November 2013, ISSN 0141-9331. [.pdf]
 • Dionisios Pnevmatikatos, Tobias Becker, Andreas Brokalakis, Karel Bruneel, Georgi Gaydadjiev, Wayne Luk, Kyprianos Papadimitriou, Ioannis Papaefstathiou, Oliver Pell, Christian Pilato, Mathieu Robart, Marco Santambrogio, Donatella Sciuto, Dirk Stroobandt and Tim Todman, “FASTER: Facilitating Analysis and Synthesis Technologies for Effective Reconfiguration”, 15th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD 2012), Izmir, Turkey, September 2012. [.pdf]
 • Luciano Lavagno, Mihai Lazarescu, Johan Walters, Bart Kienhuis, Ioannis Papaefstathiou, Andreas Brokalakis, Florian Schaefer, “HEAP: a Highly Efficient Adaptive multi-Processor framework”, 15th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD 2012), Izmir, Turkey, September 2012. [.pdf]
 • Andreas Brokalakis, Ioannis Papaefstathiou, “Using Hardware-Based Forward Error Correction to Reduce the Overall Energy Consumption of WSNs”, 2012 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2012), Paris, France, April 2012. [.pdf]
 • Konstantinos Papadopoulos, Andreas Brokalakis, Ioannis Papaefstathiou, “Increasing resistance to differential power analysis attacks in reconfigurable systems”, 16th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON 2012), Medina Yasmine Hammamet, Tunisia, March 2012. [.pdf]
 • Georgios Chatziparaskevas, Andreas Brokalakis, Ioannis Papaefstathiou, “An FPGA-based Parallel Processor for Black-Scholes Option Pricing Using Finite Differences Schemes”, Design, Automation & Test in Europe 2012 (DATE 2012), Dresden, Germany, March 2012. [.pdf]
 • Andreas Brokalakis, Vassilis Paliouras, “Using the Arithmetic Representation Properties of Data to Reduce the Area and Power Consumption of FFT Circuits for Wireless OFDM Systems”, IEEE Workshop on Signal Processing Systems 2011 (SiPS2011), Beirut, Lebanon, October 2011. [.pdf]
 • Andreas Brokalakis, Georgios-Grigorios Mplemenos, Konstantinos Papadopoulos, Ioannis Papaefstathiou, “RESENSE: An Innovative, Reconfigurable, Powerful and Energy Efficient WSN Node”, IEEE International Conference on Communications 2011 (ICC2011), Kyoto, Japan, June 2011. [.pdf]
 • Andreas Brokalakis, Athanasios Kakarountas, Costas Goutis, “A High-Throughput Area Efficient FPGA Implementation of AES-128 Encryption”, IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS2005), Athens, November 2005. [.pdf]

- Εκθέσεις / Επιδείξεις / Φόρουμ:

 • A. Brokalakis, N. Tampouratzis, “COSSIM: An Integrated Solution to Address the Simulator Gap for Parallel Heterogeneous Systems”, ARM Research Summit 2017, GEM5 Workshop, September 2017, Cambridge, UK. Workshop Link & Synopsis, Slides.
 • N. Tampouratzis, A. Nikitakis, A. Brokalakis, I. Papaefstathiou, “COSSIM: A Novel, Comprehensible, Ultra-Fast, Security-Aware CPS Simulator, ”, Presentation/Demo at University Booth, Design< Automation and Test in Europe 2017, March 2017, Lausanne, Switzerland.
 • G-G. Mplemenos, K. Papadopoulos, A. Brokalakis, G. Chrysos, E. Sotiriades, I. Papaefstathiou, “RESENSE: Reconfigurable WSN Nodes”, The Second Wireless Sensing Showcase (WiSiG Showcase 09), National Physical Laboratory, July 2009, London, UK.

- Δημοσιεύσεις:

 • Α. Μπροκαλάκης, "VLSI Αρχιτεκτονικές Χαμηλής Κατανάλωσης για Ασύρματα OFDM Δίκτυα: ο Ρόλος της Εναλλακτικής Αριθμητικής", Μεταπτυχιακή Εργασία, Πάτρα, Μάιος 2007.
 • A. Μπροκαλάκης, "Σχεδίαση Ενός Δυναμικά Αναδιαρθρώμενου RISC Επεξεργαστή και Υλοποίηση σε FPGA", Διπλωματική Εργασία, Πάτρα, Μάιος 2004.

Κριτής σε Διεθνή Συνέδρια / Περιοδικά

 • Reviewer για το Design, Automation and Test in Europe 2017 Conference (DATE 2017).
 • Μέλος του Technical Program Committee του συνεδρίου IEEE AFRICON 2015
 • Reviewer για το International Symposium on Circuits and Systems 2013 (ISCAS 2013).
 • Reviewer για το International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2012 - 2018).
 • Reviewer για το Communication Theory Symposium του IEEE Global Communications Conference 2010 (GLOBECOM 2010).
 • Reviewer για τα IEEE Transactions on Wireless Communications, ΙΕΕΕ Transactions on Computers, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.
 • Reviewer για το USENIX 2021 - 2022.

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα


Άλλα Ερευνητικά Προγράμματα

 • Ανάπτυξη ενός επιταχυντή για οικονομικές εφαρμογές (Option Pricing) σε FPGA. (Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων - Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)

Projects Ανοικτού Κώδικα

 • COSSIM Simulation Framework: ένας εξομοιωτής για παράλληλα, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα. Πηγαίος κώδικας, τεκμηρίωση και παραδείγματα είναι διαθέσιμα στο GitHub στην ακόλουθη διεύθυνση: https://github.com/H2020-COSSIM

Εργασιακή Εμπειρία

 • Διαχειριστής των συστημάτων Linux του εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου και συστημάτος file server για το φωτογραφικό γραφείο South Space for Photography.
 • Ανάπτυξη Bluetooth Proximity Advertising Εφαρμογής.
 • Καταγραφή των ασύρματων δικτύων στη περιοχή του Δήμου Χανίων στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος “Added-value Services Based on Position for wireless Broadband Networks”, του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά".

Διδακτική Εμπειρία

 • Βοηθός Εργαστηρίου του μαθήματος "Οργάνωση Υπολογιστών" (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξάμηνου Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης)
 • Βοηθός Εργαστηρίου του μαθήματος "Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών" (Κατ'επιλογή μάθημα 7ου εξάμηνου Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης)
 • Βοηθός Εργαστηρίου για το μάθημα Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κατ'επιλογή μάθημα 8ου εξαμήνου Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης).
 • Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (υποχρεωτικό εργαστήριο στο 4ο εξάμηνο του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών).
 • Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βασικών Ηλεκτρονικών (υποχρεωτικό εργαστήριο στο 3ο εξάμηνο του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών).
[Sleeker_special_clear]